Songtexte


~ LOSS MER JET SINGE JET DANZE UN LACHE ~

Et Wedder es schläsch, et schött wie us emmer,
Zick woche do han mir kein Sonn mih jesinn.
Der Frust bei der Pänz der weed immer schlemmer,
Kei Wunder wo sollen se bei dem Wedder och hin.

De Waare kapot Mensch dat koss widder Jeld,
Et jeit schneller weck als man et verdehnt.
Doch hück, hück es uns dat janz ejal weil hück e ander windche weht

Loss mer jet Singe jet danze un Lache,
Nemmt üch en de Ärm un maht üch jet freud.
Loss mer jet Singe jet danze un Lache,
Denn frohsinn dat hät noch keiner bereut.
Loss mer jet Singe jet danze ………………………..

Et Wedder es schön de Sonn steht am Himmel,
Zick woche do han mir kein Wolk mie jesinn.
De Pap es am kühme die Hetz op der Arbeit,
Wie jähn möht hä jetz en Urlaub sinn.

De Kühlschrank der jit de Jeiß langsam op,
Mein Gott wat dat wohl widder koss.
Doch hück hück es uns dat janz ejal,
denn hück hück jeit et richtich los.

Loss mer jet Singe jet danze ………………………..

Ob et schön es un de Sonn schink, oder kalt es un et Ränt.
De Minsch es nie zufredde der Herrjott mät et keinem räsch.

Dröm:
Loss mer jet Singe jet danze ………………………..
Loss mer jet Singe jet danze ………………………..

La la la la la la la la la la la la ……………………..
Loss mer jet Singe jet danze un Lache,
Denn Frohsinn dat hät noch keiner bereut.

(c) De Vajabunde
Besucherzähler
21036
Visit Today : 2
Total Visit : 21036
Total Hits : 43727
Who's Online : 1